Politica de confidențialitate


1. Catalogul online Fotografi-Cameramani.ro este administrat de compania WEDALIST ROMANIA SRL, cu sediul in Aleea Marius Emanoil Buteica, nr 25-27, sector 3, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/21628/2022, cod fiscal 47097180

Compania colectează date cu caracter personal și date cu caracter special (CNP) prin intermediul catalogului Fotografi-Cameramani.ro, numai cu acordul voluntar al persoanelor vizate.

2. Tipuri de persoane vizate

    A. Membrii catalogului, reprezentați de prestatori de servicii de nuntă;
    B. Clienții catalogului, reprezentați de cei care vizitează catalogul sau contactează prin intermediul catalogului furnizori de servicii.

3. Tipuri de date colectate

    A. Membrii catalogului ne pot oferi următoarele date: nume, prenume, adresa de email, telefon, IP, cookies, CNP și adresa de facturare.
    B. Clienții catalogului ne pot oferi următoarele date: nume, prenume, adresa de email, telefon, data evenimentului pentru care caută furnizori de servicii prin intermediul catalogului, locul evenimentului, cookies și IP.

4. Scopul colectării și stocării datelor cu caracter personal și special

Datele colectate pot fi folosite doar în scopuri asociate comercializării serviciilor și produselor Fotografi-cameramani.ro.

În cazul Membrilor catalogului, scopurile și datele cu caracter personal prelucrate sunt următoarele:

Date colectate Listare publică Facturare Comunicare Securitate Preferințe Marketing Statistici
Nume
Email
Telefon
Adresa
CNP
Cookies
IP

Descrierea scopurilor de mai sus:

 • listare publică: în paginile catalogului și/sau în email-urile transmise clienților cu date de contact despre membrii catalogului;
 • facturare: întocmire de facturi fiscale;
 • comunicare: mesaje de notificare între membrii catalogului și catalogul Fotografi-Cameramani.ro;
 • securitate: identificarea cazurilor de utilizare abuzivă a catalogului;
 • preferințe: afișăm paginile site-ului sau adaptăm funcționalitatea acestuia în funcție de valorile salvate în cookie-uri.
 • marketing: transmitere de mesaje scrise sau apeluri telefonice din partea catalogului cu scopuri de marketing (informații despre produse noi, oferte speciale, beneficii noi oferite de partenerii catalogului etc);
 • statistici: realizarea de rapoarte statistice anonime despre activitatea vizitatorilor catalogului.

In cazul Clienților catalogului, scopurile și datele cu caracter personal prelucrate sunt următoarele:

Date colectate Transmitere către
Membrii catalogului
Comunicare Securitate Preferințe Marketing Statistici
Nume
Email
Telefon
Data evenimentului
Locul evenimentului
Cookies
IP

Descrierea scopurilor de mai sus:

 • transmitere către membrii catalogului: în platforma de administrare a membrilor catalogului, aceștia pot vedea datele de contact ale clienților ce le-au transmis cereri de ofertă sau IP-ul (parțial, ultimele doua componente) al celor care interacționează cu pagina de profil a unui membru;
 • comunicare: mesaje de notificare trimise de către catalog clienților;
 • securitate: identificarea cazurilor de utilizare abuzivă a catalogului;
 • preferințe: afișăm paginile site-ului sau adaptăm funcționalitatea acestuia în funcție de valorile salvate în cookie-uri.
 • marketing: transmitere de mesaje scrise din partea catalogului cu scopuri de marketing (informații despre produse noi, oferte speciale, beneficii noi oferite de partenerii catalogului etc);
 • statistici: realizarea de rapoarte statistice anonime despre activitatea vizitatorilor catalogului.

5. Cât timp se păstrează datele cu caracter personal

În cazul Membrilor catalogului. Datele cu caracter personal și special se păstrează din momentul înscrierii ca membru în cadrul catalogului, până în momentul închiderii contului.
Singura exceptie o fac datele folosite în cadrul facturării (nume, adresa, CNP), care sunt păstrate timp de 10 ani, conform legislatiei.

În cazul Clienților catalogului. Datele cu caracter personal se pastrează o perioadă de 6 luni de la “data evenimentului” completată de către client în formular. Pentru cazurile în care nu este reținută “data evenimentului”, restul datelor cu caracter personal sunt ținute timp de 1 an din momentul obținerii acestora.

6. Terțe părți ce pot primi date cu caracter personal din partea WEDALIST ROMANIA SRL

În cazul 2A. Membrilor catalogului, părțile terțe pot fi:
  - Procesatorul de plăți;   - Facebook, prin postările realizate pe pagina oficială Fotografi-cameramani.ro în care membrii catalogului sunt etichetați, dar și prin Facebook Pixel
  - Google Analytics
  - Hotjar
  - Alte părți terțe asemănătoare ce oferă software care poate monitoriza activitatea membrilor în cadrul catalogului, în scopul de a îmbunătăți experiența acestora.
  - Companii de curierat, în cazul în care în urma unor evenimente (ex: câștigarea unor premii) vom trimite colete membrilor.

În cazul Clienților catalogului, părțile terțe pot fi:

  - Membrii catalogului, atunci când aceștia primesc o cerere de ofertă din partea Clienților. Cererea respectivă este transmisă pe email cu mai multe informații de contact, pentru ca părțile să poată intra în legatură directă. Membrii catalogului acceptă prin termenii și condițiile catalogului Fotografi-cameramani.ro să respecte la rândul lor toate prevederile legale impuse de autoritățile de protecție a datelor cu caracter personal.
  - Revista online wedme.ro, cu scopul de a trimite newslettere periodice Clienților catalogului cu informații practice, ghiduri, articole de interes pentru mirese sau oferte speciale din partea partenerilor.

7. Modul de portare și stergere a datelor

Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client și-a exprimat consimțământul ca WEDALIST ROMANIA SRL să colecteze și să adminstreze datele acestuia cu caracter personal, în condițiile și cu respectarea prevederilor “Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016” (GDPR - General Data Protection Regulation). Oricare Membru sau Client are dreptul de a obține de la Fotografi-Cameramani.ro, printr-o cerere transmisă pe e-mail la adresa office@fotografi-cameramani.ro, în mod gratuit:

a) confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate la un moment dat;
b) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea, portarea sau ștergerea datelor;
c) dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
d) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele oricărei operațiuni efectuate conform lit. b) sau c), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, din motive intemeiate și legitime legate de situația sa particulară, prin transmiterea către Fotografi-Cameramani.ro a unei cereri transmise pe email la adresa office@fotografi-cameramani.ro ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Oricare Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare prin transmiterea către Fotografi-Cameramani.ro a unei cereri transmise pe email la adresa office@fotografi-cameramani.ro, ca datele care îl vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.